ANBI profiel

Stichting Impaction

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Impaction
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Muiderberg
KvK nummer
74882538
RSIN
860060895
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het vergroten van de zelfredzaamheid en verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in ontwikkelingsladen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het mogelijk maken en ondersteunen van vernieuwende voorbeeldprojecten gericht op zelfredzaamheid en inclusie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden, alsmede het creëren van een ‘enabling environment’ om dit kunnen bereiken. Om financiële steun te verlenen heeft het de voorkeur dat donoren/fondsen rechtstreeks geld overmaken naar de lokale uitvoerders in ontwikkelingslanden. Echter in de huidige context is dit voor veel donoren en fondsen nog een brug te ver. Stichting Impaction is bereid om in de gevallen waarin donoren niet bereid zijn gelden rechtstreeks over te maken de projectgelden van de donoren te ontvangen en over te maken naar lokale uitvoerders. Rol van Stichting Impaction: 1. Tijdelijke investering (die via de stichting kan lopen) om vernieuwende initiatieven een kans te geven 2. Lokaal vernieuwing stimuleren en financiële steun vanuit lokaal ontstane vraag 3. Coaching en capaciteitsopbouw 4. Netwerk, kennis en contacten opstellen voor lokale partner
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Impaction gaat inkomsten werven via vermogende (familie) stichtingen, filantropen en andere particuliere donateurs. Deze inkomsten zullen worden geworven dmv het schrijven van projectvoorstellen, netwerk contacten en andere fondsenwervende methodes. De verwachting voor 2019-2020 is dat de inkomsten zullen komen uit meerdere bronnen, zodat afhankelijkheid van één donatie/vermogen niet aan de orde is. Bovendien zal 2019-2020 in het teken staan van het werven van inkomsten van nieuwe contacten en bestaande contacten van de oprichter en bestuur.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Anika Altaf
Voorzitter
Geen
Ram Krishna Thapa
Secretaris
Geen
Ilona Bonnema
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Admiralengracht 192-3
1056TH Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000