ANBI profiel

Stichting in Beweging

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting in Beweging
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting in Beweging / Thuis Bewegen
Statutaire zetel
Putten
KvK nummer
69808902
RSIN
858020580
Activiteiten
- Het stimuleren en ondersteunen van sport- en beweegprojecten; - Het samenbrengen van senioren alsmede het stimuleren van “Samen bewegen” om zo mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen/voorkomen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Missie De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van ouderenwelzijn; b. het bevorderen van ouderenzorg; c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Wijze waarop doel behaald wordt
Visie De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het stimuleren en ondersteunen van sport- en beweegprojecten; b. Het adviseren in sport- en beweegactiviteiten; c. Het maken, verzorgen en uitdragen van ondersteunende middelen; d. Het samenbrengen van senioren alsmede het stimuleren van “Samen bewegen” om zo mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen/voorkomen.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Willeke Geerts
Voorzitter
Geen
vacant
Secretaris
Geen
Anton Sluijs
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Postweg 32 a
3881 EC Putten
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://stichtinginbeweging.nl/putten/
Incassant id
n.v.t.
Kenmerk incasso
n.v.t.

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000