ANBI profiel

Stichting Islamitisch Centrum Barneveld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Islamitisch Centrum Barneveld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41051003
RSIN
816672404
Activiteiten
Uitgeoefende activiteiten: Onze locaties zijn 7 dagen per week geopend voor de buurt. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten. Conferenties en voorlichtingsdagen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Beleidsplan Stichting Islamitisch Centrum Barneveld is een Nederlandse religieusmaatschappelijke overkoepelende non-profit organisatie. Op basis van feedback vanuit de aangesloten organisaties, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild. SICB geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas: haar diensten en de werkprocessen, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie. Deze themas komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter. Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd. Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner, verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
T. Celik
Voorzitter
Geen
B. Oz
Secretaris
Geen
A. Dogu
Bestuurslid
Geen
A. Dogu
Bestuurslid
Geen
S. Car
Bestuurslid
Geen
A.Yalvac
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
DS.J.Mensingapad 4
3772AJ Barneveld
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0618384499
WWW adres
http://www.mescidia.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000