ANBI profiel

Stichting Jacob Bakker

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Jacob Bakker
Ook genoemd (handelsnaam)
Jacob Bakker
Zoeknaam
Stichting Jacob Bakker
Statutaire zetel
Schagen
KvK nummer
64587452
RSIN
855732210
Activiteiten
Het in stand houden van cultureel erfgoed in Groote Keeten en het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het in stand houden van cultureel erfgoed in Groote Keeten en omgeving en in het bijzonder het in het jaar achttienhonderdtwee├źnzestig (1862) door Jacob Bakker gestichte pand in Groote Keeten; b. het financieel ondersteunen van de navolgende algemeen nut beogende instellingen: I. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair gevestigd te \'s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40407319, hierna te noemen: \"Dierenbescherming\": II. de stichting: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, statutair gevestigd te IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41199789, hierna te noemen: \"KNRM\"; III. de stichting: Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te \'s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34219945, hierna te noemen \"ALS\". c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - alle jaarlijkse vruchten van het door haar beheerde vermogen onder aftrek van gemaakte kosten uit te keren; - ten minste 90% van voornoemde uitkeringen zal uitgekeerd worden aan algemeen nut beogende instellingen; - het restant van de uitkeringen zal benut/gereserveerd worden voor het in stand houden van het in het jaar achttienhonderdtwee├źnzestig (1862) gestichte pand in Groote Keeten (inclusief perceel) en ander cultureel erfgoed in de omgeving;
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Siewertsen, William
Voorzitter
Geen
Glas, Piet
Bestuurslid
Geen
Kroon, Jacob
Bestuurslid
Geen
Koning, Edgar Willem
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Fabiolalaan 6
8072CN Nunspeet
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000