ANBI profiel

Stichting Jacob Spin

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Jacob Spin
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Maassluis
KvK nummer
58582436
RSIN
853098736
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Catalogiseren van het complete oeuvre van de scheepstekenaar Jacob Spin. Bewaren en toegankelijk maken van dit cultureel historisch erfgoed voor een breed publiek. Beschikbaar stellen van gegevens. Geven van voorlichting aan het onderwijs. Behulpzaam zijn bij het conserveren van de scheepsportretten van Jacob Spin welke zich in particulier bezit bevinden en waar nodig deze conservering financieel te ondersteunen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Verzamelen van informatie en het aanvullen van deze informatie door maritiem deskundigen en kunsthistorici. Opzetten en ontwikkelen van een website over het oeuvre van Jacob Spin. Organiseren van evenementen om de doelstellingen te verwezenlijken. Benaderen van musea en particuliere collecties om gegevens ter beschikking te stellen.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Kunst

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Ing. A.L.B. K├╝chler
Voorzitter
Geen
Ing. P.E. Keur
Secretaris
Geen
Drs. M.D. Lever
Penningmeester
Geen
M.P. Boon
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zuidvliet 113 B
3141 SX Maassluis
Postadres
Zuidvliet 113B
3141 SX Maassluis
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0105925437
WWW adres
http://www.jacobspin.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000