ANBI profiel

Stichting Jan Anderson & Rita Boon

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Jan Anderson & Rita Boon
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Vlaardingen
KvK nummer
52648583
RSIN
850535542
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verlenen van geldelijke steun aan de protestantse kerk in Nederland tbv haar aangesloten kerkelijk gemeenten in de gemeente Vlaardingen en aan instellingen en organisaties die zich inzetten ter bevordering en instandhouding van de Vlaardingse cultuur.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J. Anderson
Voorzitter
Geen
E.V.A. Dekker
Secretaris
Geen
J. Klaasse
Penningmeester
Geen
M. Verbeek
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kethelweg 50
3135 GM Vlaardingen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0104343843
-
WWW adres
https://www.jananderson-ritaboon.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000