ANBI profiel

Stichting Jeugdinterventies

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Jeugdinterventies
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Jeugdinterventies, SJI, MDFT
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
27331172
RSIN
820178962
Activiteiten
Opleiding in MDFT. Systeem(gezins)gerichte trainingen, cursussen en workshops voor het onderwijs, justitiele jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus en voor gemeenten. Onderzoek. Erkend door NJI, CRBKO, NVRG en SKJ (Registerplein).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De missie van SJI is ervoor te zorgen dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt. SJI wil bewerkstelligen dat jongeren die probleemgedrag vertonen (weer) maatschappelijk participeren en beter functioneren thuis, op school, op het werk en bij vrijetijdsbesteding. SJI doet dit ondermeer door het bevorderen van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) door het trainen van therapeuten/professionals. MDFT (https://www.stichtingjeugdinterventies.nl/opleiding-mdft/) is een erkende interventie voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met vaak meervoudig probleemgedrag. MDFT gaat ervan uit dat niet alleen de jongere zelf maar ook zijn omgeving invloed heeft op het gedrag. Denk hierbij aan het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding. De omgeving van de jongere wordt daarom betrokken én gemotiveerd om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag vermindert of verdwijnt het zelfs helemaal. MDFT is een van de bekendste en wetenschappelijk onderbouwde systeeminterventies in de wereld en ligt aan de basis van de oprichting van SJI. SJI is Europese licentiehouder voor deze systeeminterventie MDFT en voor de werkwijze Gezinsgericht Denken en Werken. SJI heeft naast MDFT en Gezinsgericht Denken en Werken verschillende speciale trainingen ontwikkeld direct of indirect ter ondersteuning van jeugd met (zich ontwikkelend) probleemgedrag. Alle trainingen worden ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van MDFT. SJI beschikt over ruime ervaring op het gebied van opleiden van jeugdwerkers en andere professionals (binnen en buiten de (jeugd)zorg). Het borgen en bewaken van kwaliteit van de interventie, werkwijzen en trainingen staat bij SJI hoog in het vaandel. Daarbij is samenwerken met- en ondersteunen van organisaties die in aanraking komen met jongeren met probleemgedrag en met organisaties in de jeugdzorg die onze interventie of werkwijzen uitvoeren van groot belang. De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. SJI wil dat MDFT en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa verder uitbreidt. Het productaanbod moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog niveau zijn. SJI is actief sinds 2008, staat sinds 2010 op eigen benen en is thans in zeven landen werkzaam. (https://www.stichtingjeugdinterventies.nl)
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Nelleke Groenewegen
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.stichtingjeugdinterventies.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000