ANBI profiel

Stichting Josiah Nwugo Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Josiah Nwugo Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Josiah Nwugo Foundation
Zoeknaam
Stichting Josiah Nwugo Foundation
Statutaire zetel
-
KvK nummer
04061691
RSIN
816151386
Activiteiten
Hulpverlening en verbetering van de leefomstandigheden van twee dorpjes in Nigeria.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Blijvend verbeteren van de leefomstandigheden van de dorpsbewoners waarbij scholing, schoon watervoorziening en energievoorziening centraal staan. Scholing door het voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk maken om naar school te gaan en leveren van een bijdrage in het onderhoud van de inmiddels in beide dorpen gerealiseerde water pompstations en aggregaten voor de energievoorziening. Verder worden projecten ondersteund die bijdragen aan het realiseren van de kerndoelstelling en voldoen aan de in het beleidsplan genoemde criteria.
Wijze waarop doel behaald wordt
Met het van de sponsoren ontvangen geld worden in samenspraak met de dorpsbewoners de meest noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd en in stand gehouden en wordt de scholing van zoveel mogelijk kinderen mogelijk gemaakt. De inkomsten zijn per jaar circa 6500,- en de enige onkosten zijn voor de bank, accountant en ANBI-registratie, totaal circa 375,- euro. Uitgebreidere informatie over de werkwijze is te lezen in het op deze site te downloaden beleidsplan.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Internet

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.J. Naber- Veenhof
Secretaris
Geen
P. Schelling - Moll
Voorzitter
Geen
J.H. van der Laan- Hadders
Bestuurslid
Geen
E.H.E.W. van Loon
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Katspad 1
7855PB Meppen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000