ANBI profiel

Stichting JuniorTechnovium

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting JuniorTechnovium
Ook genoemd (handelsnaam)
JuniorTechnovium
Zoeknaam
JuniorTechnovium
Statutaire zetel
-
KvK nummer
56680228
RSIN
8522 56 802
Activiteiten
Techniekactiviteiten ter promotie van techniekonderwijs voor leerlingen van primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel de instroom van jongeren in de hele keten van het technisch onderwijs te bevorderen en voorts al hetgeen met deze doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het vormen en in stand houden van een regionaal expertisecentrum en activiteitencentrum voor promotie van bètatechniek en techniekeducatie, het ondersteunen, invullen en verdiepen van het techniekonderwijs in primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen e.o., het fungeren als coördinatiepunt voor de promotie van bètatechniek in Nijmegen e.o., het ondersteunen en invullen van naschoolse techniekactiviteiten in Nijmegen e.o., alle andere wettige wijzen.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
8
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Theo Douma
Voorzitter
Geen
Tom Kokke
Penningmeester
Geen
Tom Kokke
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Heyendaalseweg 98
6525 EE Nijmegen
Postadres
6560
6503 GB Nijmegen
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.juniortechnovium.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000