ANBI profiel

stichting K-Vriendelijk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting K-Vriendelijk
Ook genoemd (handelsnaam)
stichting K-Vriendelijk
Statutaire zetel
Gemeente Ommen
KvK nummer
08176311
RSIN
819482420
Activiteiten
SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk SBI-code: 8720 - Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: Het bieden van zorgverlening aan cliënten waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek die niet zelfstandig kunnen functioneren. De cliënten van Stichting K-Vriendelijk zijn jeugdigen en volwassenen.
Wijze waarop doel behaald wordt
In het kader van de zorgverlening kan er gespecialiseerde (ambulante) begeleiding, dagopvang, dagbesteding en logeeropvang worden geboden aan cliënten die toezicht of een beschermde omgeving nodig hebben door hun beperking. Het bieden van gespecialiseerde begeleiding voor cliënten waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen en die toezicht of een beschermde omgeving nodig hebben. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Gehandicaptenzorg

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Bouwstraat 1
7731 CP Ommen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0529760011
WWW adres
https://www.k-vriendelijk.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000