ANBI profiel

Stichting Kazerne Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Kazerne Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
(voorheen Stichting Creative Suites)
Statutaire zetel
Gemeente Eindhoven
KvK nummer
58368884
RSIN
853008048
Activiteiten
Het bieden van een podium aan de creatieve industrie en het faciliteren van intersectorale samenwerkingsprojecten, teneinde actuele (maatschappelijke) vraagstukken te voorzien van nieuwe inzichten en oplossingen, d.m.v. expo, labprojecten en ontmoetingen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- Als onafhankelijke cultureel-maatschappelijke organisatie een podium bieden aan de creatieve industrie; - Bijdragen aan de zichtbaarheid en beleving van de toegevoegde waarde van de creatieve industrie, onder andere door exposities, presentaties en intersectorale projecten; . Het organiseren en faciliteren van projecten en verbindingen tussen de creatieve industrie onderling en met andere economische sectoren; - Het realiseren en faciliteren van een ontmoetingsplaats voor de creatieve industrie onderling en met andere economische sectoren en het stimuleren van die ontmoeting; - Ondersteuning van (jonge) creatieve talenten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Onder meer door het inzamelen en besteden van gelden overeenkomstig haar doelstellingen
Subcategorie I
Kunst
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Houben, M.J.
Lid raad van toezicht
Geen
Dieleman, J.O.
Lid raad van toezicht
Geen
Zuidam, M.E.
Lid raad van toezicht
Geen
Geurts, J.W.M.
Bestuurslid
Salaris
Rijnbeek, K.
Bestuurslid
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Paradijslaan 2–8
5611 KN Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0402073730
WWW adres
http://www.kazerne.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000