ANBI profiel

Stichting Kilometers voor weeskinderen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Kilometers voor weeskinderen
Ook genoemd (handelsnaam)
T-Ford Worldtour
Zoeknaam
T-Ford Worldtour
Statutaire zetel
Edam-Volendam
KvK nummer
53249720
RSIN
850809447
Activiteiten
Promotie van de reis bij diverse activiteiten op het gebied van classic cars. Face book acties. Het eerste deel van de reis in 2012 door Europa en Afrika. Diverse lezingen over onze reis in diverse landen tijdens onze reis. Bezoek van een 5-tal kinderdorpe
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel het bijeen brengen van gelden tbv. projecten voor weeskinderen in met name ontwikkelingslanden, verspreid over de hele wereld.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van gelden door middel van het organiseren van een “reis om de wereld”, welke start in het jaar 2012 en een aantal jaren zal duren. Deze reis wordt uitgevoerd met een T-Ford uit het jaar 1915, welke bemand wordt door de initiatiefnemers Dirk en Trudy Regter. Ter ondersteuning rijdt een volgauto mee met een regelmatig wisselende bemanning. Ten behoeve van deze reis is een internationale donatie-campagne opgezet middels een website, waarop de reis te volgen is en donateurs gelden kunnen storten. De naam van deze website is: www.tfordworldtour.org. Tijdens de reis worden evenementen georganiseerd en/of bezocht op het gebied van classic cars, met het doel bekendheid te geven aan deze reis en het bijeen brengen van gelden. De bijeengebrachte gelden zullen worden bestemd voor projecten voor weeskinderen, welke door humanitaire organisaties die op dit gebied actief zijn, waaronder SOS kinderdorpen en dergelijke, zullen worden aangewezen. De stichting beoogt geen winst. Eventueel behaalde overschotten zullen uitsluitend aangewend worden voor het door de stichting gestelde doel.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.tfordworldtour.org

Contact informatie

Bezoekadres
Achterhaven 57
1135 XS Edam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0620602440
WWW adres
http://www.tfordworldtour.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.tfordworldtour.org

Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000