ANBI profiel

Stichting Kind en Ziekenhuis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Kind en Ziekenhuis
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Kind en Ziekenhuis
Zoeknaam
Stichting Kind en Ziekenhuis
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
40530624
RSIN
005913457
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Kind en Ziekenhuis is al 45 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen. Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg Stichting Kind en Ziekenhuis wil optimale gezondheidszorg voor ieder kind en zijn of haar gezin. De zorg vindt liefst thuis, op school of dagbesteding plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Zorgprofessionals stellen kind en gezin centraal. Zij luisteren goed naar de stem van kind en gezin, want dat zijn de experts in hun eigen situatie. Zorgprofessionals informeren kind en gezin optimaal over de mogelijkheden, waarbij ze alle leefdomeinen betrekken. Kind en gezin maken samen met hun zorgprofessionals keuzes die bij hun wensen en behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of haar waardevol leven. En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij bereiken dit door: 1.De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te werken aan onze missie. 2.De kwaliteit van de zorg aan kinderen te bevorderen door mensen en organisaties met dezelfde doelstellingen rond kind- en gezinsgerichte zorg bij elkaar te brengen en te activeren. 3.Als kenniscentrum de zorg aan kinderen te innoveren door knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving op te sporen te maken en aan te pakken met initiatieven en tools .
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
van Kessel, Maarten
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
Scholte, Eva Maria
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
Munsters, Otto Adrianus
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
van der Schaaf, Patrick Lawrence
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
Kruizinga, Suzanne
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Rippen-Wagner, Hester
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Churchilllaan 11 4e etage
3527 GV Utrecht
Postadres
Postbus 197
3500 AD Utrecht
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
085 020 12 65
WWW adres
http://www.kindenziekenhuis.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000