ANBI profiel

stichting kinderen van abong mbang

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting kinderen van abong mbang
Ook genoemd (handelsnaam)
kinderen van abong mbang
Zoeknaam
kinderen van abong mbang
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
30219117
RSIN
817240019
Activiteiten
Kinderen van Abong Mbang geeft kansen aan kinderen in Oost-Kameroen door betere zorg en onderwijs
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van jeugd via goed onderwijs en goede gezondheidszorg. We focussen op concrete activiteiten waarvan jonge mensen hun hele leven profijt hebben.
Wijze waarop doel behaald wordt
Onze werkwijze: we versterken projecten die door mensen in Kameroen zijn gestart en lokaal gedragen worden. We bevorderen burgerinitiatief en actieve betrokkenheid bij de projecten. Onze financiële steun in Abong Mbang: Basisschool St. Aloys heeft 6 klassen met elk maximaal 40 leerlingen. We steunen de school met leermaterialen zoals werkboeken, boeken voor de bibliotheek, tegemoetkoming in de salarissen van leerkrachten, activiteitenbudget. Jongerenproject waarin circa 30 jongeren financiële en mentale steun krijgen en de kans hebben om een opleiding te volgen. Hierdoor kunnen zij op termijn een zelfstandig bestaan opbouwen. Gezondheidspost Abong Mbang ontvangt jaarlijks een bescheiden werkbudget om basisgezondheidszorg te kunnen geven aan de allerarmsten, in het bijzonder baby’s en jonge kinderen. Ook zamelen we in Nederland nog goed bruikbare medische apparatuur en medicijnen in. Onze financiële steun in Djouth: 5 kleuterscholen voor Baka-kinderen. Baka is het pygmeeënvolk. Ruim 200 kinderen van 4 en 5 jaar leren hier Frans (lezen, schrijven en spreken). Basisschool St. Paul heeft 240 leerlingen in 6 klassen. Door onze financiering van leermiddelen en een tegemoetkoming in de salariskosten helpen we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Gezondheidspost Djouth biedt basisgezondheidszorg aan bewoners die leven in het regenwoud in een grote straal rondom Djouth. Ons geld wordt gebruikt voor het vervoer naar patiënten in omliggende dorpen in het oerwoud, medische inventaris en apparatuur (sterilisatie-apparatuur, doptone), veelgebruikte medicijnen en verbandmiddelen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Nynke Rots
Voorzitter
Geen
Bert van Breugel
Penningmeester
Geen
Paul Splinter
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Sneliuskade 3
3514 XA Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31645079023086
WWW adres
http://kinderenvanabongmbang.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000