ANBI profiel

Stichting Kinderleukemie Nederland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Kinderleukemie Nederland
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
17215167
RSIN
818790994
Activiteiten
De Stichting Kinderleukemie Nederland heeft zich ten doel gesteld om het verblijf van kinderen met leukemie en andere vormen van kanker in de ziekenhuizen zo aangenaam mogelijk te maken. Ook hoopt de Stichting Kinderleukemie Nederland bij te kunnen dragen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstelling van de instelling en het actuele beleid De stichting heeft ten doel: 1. Het steunen, begeleiden en het bieden van hulp aan kinderen met kanker en hun familie. Voor, tijdens en na de ziekte en behandeling 2. Het verbeteren van de positie van kinderen met kanker 3. Het organiseren van activiteiten voor kinderen met kanker en hun familie 4. Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen 5. Het bevorderen van kwaliteit van de zorg 6. De kinderafdelingen van oncologische ziekenhuizen of oncologische kinderafdelingen van ziekenhuizen van een upgrade te voorzien. Ons hoofddoel is het verbeteren van de kinderafdelingen van de ziekenhuizen, zodat de huidige pati├źnten (maar ook de toekomstige pati├źnten) daar profijt van hebben.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en het werven van fondsen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Inzameling
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. van Chastelet
Voorzitter
Geen
S.F.A. van Oort
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Poeldonkweg 5
5216 JX \'s-Hertogenbosch
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0736232525
WWW adres
http://kinderleukemie.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000