ANBI profiel

Stichting KK9

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting KK9
Ook genoemd (handelsnaam)
\"Foundation Mo-A\" ( Movies Orientations Arts)
Zoeknaam
Stichting KK9
Statutaire zetel
Gem. Goes
KvK nummer
22055738
RSIN
816050685
Activiteiten
Produktie en fondsenwerving t.b.v. de documentaire/film De Herberg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft o.a. ten doel: a. het initiëren van projecten op het gebied van beeldende kunst; b. het organiseren van - en deelnemen aan kunstprojecten die uitdagen en verbinden; c. het produceren of doen produceren van experimentele films en creatieve documentaires met een hoog artistiek gehalte; d. het kweken van interesse bij een zo breed mogelijk publiek voor beeldende – en andere vormen van kunst; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting wil haar werkgebied niet beperken tot Nederland, doch ook daarbuiten activiteiten ontplooien. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het stimuleren en coördineren van activiteiten voortkomende uit het beeldend bezig zijn van kunstenaars en het stimuleren en technisch ondersteunen van cineasten; b. het bieden van faciliteiten aan kunstenaars voor het exposeren van kunstwerken of het uitvoeren van kunstprojecten; c. het geven van voorlichting over kunst en kunstprojecten en het verzorgen van public relations ten behoeve van de projecten welke de stichting organiseert of waarin de stichting participeert of op andere wijze bijdraagt; d. samenwerking met andere instanties, rechtspersonen of individuen die zich bezig houden met kunst of de bevordering daarvan.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A.H.C. ( Huib) van Schijndel
Voorzitter
Geen
J.(Jon) Coosen
Secretaris
Geen
J.A.M. (Jacques) Boonman
Bestuurslid
Geen
M.M. (Minke) van Meerten
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kleine Kade 9
4461AR Goes
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000