ANBI profiel

Stichting Koningin van de Vrede

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Koningin van de Vrede
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Koningin van de Vrede
Zoeknaam
Stichting Koningin van de Vrede
Statutaire zetel
Kerkrade
KvK nummer
41071045
RSIN
-
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het instand houden van het klooster en de kapel, welke zijn gesticht te Kerkrade, aan de Hoofdstraat, met het uitgesproken doel een oorlogsmonument te zijn tot altijd durende erkenning van dankbaarheid der bevolking van Kerkrade
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het instandhouden van het klooster en de kapel, welke zijn gesticht te Kerkrade, aan de Hoofdstraat 20, met het uitgesproken doel een oorlogsmonument te zijn tot altijddurende erkenning van dankbaarheid der bevolking van Kerkrade voor, gedurende vreselijke oorlogsjaren en bij -----------­ gedwongen evacuatie van tienduizenden inwoners, van God verkregen----------­ weldaden , voorts tot voortdurend aandenken aan en gebed voor hen, die in of -­ door de oorlog om het leven kwamen of in lijden gedompeld werden en tot het verkrijgen van Gods zegen voor de tegenwoordige en toekomstige bevolking van de Gemeente Kerkrade.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting wil haar doel bereiken cq verwezenlijken door het beschikbaar stellen van de aan de stichting in eigen dom toebehorende kapel te Kerkrade, eveneens aan de Hoofdstraat 20, aan religieuzen en andere natuurlijk personen, die door hun gebed en meditatie, daadwerkelijk inhoud geven aan het doel van de stichting.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Drs. S. Nevelstein
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
de heer J.J.M. Som
Voorzitter
Onkostenvergoeding
mr. H.J.M. van de Weijer
Secretaris
Onkostenvergoeding
de heer W.J.C. Buck
Penningmeester
Onkostenvergoeding
Mevrouw M.J. Piepers-Kastelic
Bestuurslid
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Hoofdstraat 20
6461CR Kerkrade
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-