ANBI profiel

stichting kringloopbedrijf De Lokatie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting kringloopbedrijf De Lokatie
Ook genoemd (handelsnaam)
Kringloopbedrijf De Lokatie
Zoeknaam
kringloop
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41215583
RSIN
804700692
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1.2. De stichting stelt zich ten doel: a. de exploitatie van een economisch-rendabel kringloopbedrijf; b. het stimuleren van het hergebruik van grondstoffen en produkten van huishoudelijk aard; c. het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor met name personen met een psychiatrisch verleden; d. de scholing en vorming met name van deze personen gericht op hun zo goed mogelijk functioneren in het bedrijfsleven; e. het stimuleren van een milieubewuste mentaliteit van de inwoners van Amsterdam
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel - onder meer - te bereiken door : a. de exploitatie van een kringloopbedrijf gecombineerd met een kringloopwinkel; b. het geven van voorlichting onder meer door het uitgeven van folders; c. het optreden als werkgever; d. het opzetten van een democratische organisatiestructuur binnen de onderneming, waarbij een optimale medezeggenschap van de werknemers binnen de onderneming wordt nagestreefd; e. het opzetten van scholingsmogelijkheden binnen het werkverband; f. het ontwikkelen van al die activiteiten, welke met het hier voor vermelde in verband staan, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Revalidatie

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.delokatie.org

Contact informatie

Bezoekadres
Distelweg 85
1031 HD Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020-4631115
WWW adres
http://www.delokatie.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.delokatie.org

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000