ANBI profiel

Stichting Landgoed Geijsteren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Landgoed Geijsteren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Landgoed Geijsteren
Statutaire zetel
Venray
KvK nummer
41063701
RSIN
813572629
Activiteiten
Natuurbehoud en beheer van Natuurgebieden
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- het beheer en de instandhouding van het Landgoed Geijsteren met zijn landerijen, opstallen, bossen, opstanden en lanen, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur- en landschapsschoon alsmede het behoud en herstel van de naar hun aard op het landgoed thuishorende flora en fauna, een en ander als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. - het beheer en de instandhouding van de zich op Landgoed Geijsteren bevindende monumenten, waaronder de beschermde monumenten zoals opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988. - het uitbrengen van stem op een of meer aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Geijsteren B.V. . - het voeren van het bestuur over Landgoed Geijsteren B.V..
Wijze waarop doel behaald wordt
- het landgoed zodanig te (doen) beheren, dat het de bijzondere plaats in de regio kan behouden; - het in eigendom, erfpacht, pacht en/of huur, bruikleen of vruchtgebruik verkrijgen van de onroerende zaken van het landgoed; - het verkrijgen van (het stemrecht op) een of meer aandelen in Landgoed Geijsteren B.V.; - het benoemd worden als bestuurder van Landgoed Geijsteren B.V.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Maasheseweg 4
5862AB Geijsteren
Postadres
13
3930EA Woudenberg
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
033-2861166
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000