ANBI profiel

Stichting Libertas Leiden

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Libertas Leiden
Ook genoemd (handelsnaam)
Libertas Leiden
Zoeknaam
Libertas
Statutaire zetel
Leiden
KvK nummer
28111649
RSIN
817288144
Activiteiten
Het verlenen van diensten op de gebieden wonen, welzijn en zorg.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het scheppen van voorwaarden voor en het verlenen van diensten op de gebieden wonen, welzijn en zorg, b. het werkzaam zijn op het gebied van en ten dienste van huisvesting, welzijn en zorg; c. het bieden van integrale arrangementen op het gebied van wonen, welzijn en zorg; het sub a, b en c gemelde met respect voor de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke overtuigingen.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. het exploiteren en/of doen exploiteren en het oprichten van een of meer woon,- zorg- en dienstencentra al dan niet in combinatie met andere woonvormen; b. het ontwikkelen en bieden van een breed assortiment aan woon-, welzijnsen zorgdiensten; c. het samenwerken met andere organisaties die zich bewegen op het terrein van wonen, welzijn en zorg; d. het (doen) voeren van bestuur over rechtspersonen die activiteiten ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg; e. het aanwenden van alle andere middelen die bijdragen aan de verwezenlijking van het doel.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
C.M.M. Ineke
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Rijnsburgersingel 60
2316XX Leiden
Postadres
Postbus 271
2300AG Leiden
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0715168168
WWW adres
http://www.libertasleiden.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000