ANBI profiel

Stichting LJG Fondsen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting LJG Fondsen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
ljg-fondsen
Statutaire zetel
\'s-Gravenhage
KvK nummer
41158233
RSIN
802721874
Activiteiten
Het verwerven van fondsen met als doel de LJG Beth Jehoeda te ondersteunen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verwerven en beheren van geldmiddelen t.b.v. de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda te Den Haag (LJG) alsmede het doen van uitkeringen aan de LJG uit die geldmiddelen overeenkomstig de religieuze en sociale doelstelling van de LJG, alsmede zoveel mogelijk in overeenstemming met de door de verschaffers van die middelen bestemming; en voorst al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten, het verkrijgen van subsidies en andere wettige middelen die tot het doel dienstig kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting verwerft en beheert geldmiddelen t.b.v. de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda te Den Haag en keert hieraan uit voor de verwezenlijking van haar religieuze en sociale doelstellingen.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Prinsessegracht 26
2514 AP
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0707504680
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000