ANBI profiel

Stichting Loes voor Dieren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Loes voor Dieren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
51760975
RSIN
850159131
Activiteiten
SBI-code: 94996 - De stichting heeft tot doel het voorzien in het levensonderhoud, opvang socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het voorzien in levensonderhoud, opvang en socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting probeert haar doelen te verwezenlijken door: - Het opvangen van gezelschapsdieren op haar pleeggezinnen; - Het herplaatsen van deze dieren; - Activiteiten met betrekking tot zoveel mogelijk geboortebeperking, waaronder castratie, sterilisatie en desnoods abortus of het pijnloos laten inslapen van kittens onder de leeftijd van tien dagen (oogjes nog dicht); - Het voorlichten van het publiek over bovengenoemde problematiek; - Het vaccineren van de dieren vóór uitplaatsing; - Waar nodig nacontrole van geplaatste dieren; - Dit alles waar mogelijk en/of waar nodig in samenwerking met andere organisaties; - Deelname aan overlegsituaties en/of samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rudi Vosveld
Bestuurslid
Geen
Jan Piet Hellemans
Bestuurslid
Geen
Hans Hendrik Molenaar
Voorzitter
Geen
Paulus Johannes Maria Benner
Secretaris
Geen
Joanna Cornelia Voorn
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Burg. Kasteleinstraat 27
1109 BA Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0294415446
WWW adres
http://www.loesvoordieren.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000