ANBI profiel

STICHTING LOKALE OMROEP GENNEP EN OMSTREKEN

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
STICHTING LOKALE OMROEP GENNEP EN OMSTREKEN
Ook genoemd (handelsnaam)
Omroep Maasduinen
Zoeknaam
Omroep Maasduinen
Statutaire zetel
Gennep
KvK nummer
41063751
RSIN
800325850
Activiteiten
Publieke radio, televisie en internet voor de regio Gennep
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel: 1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Gennep en omstreken, hierna te noemen de gemeente; 2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en dus geacht kan worden van algemeen nut te zijn. 3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. 4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Een uitgebreidere staat maken van Omroep Maasduinen door: - Toevoeging van enkele professionals. - Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws. - Op de radio vaste discussie programma\'s neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur. - Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere media.) - Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in de regio van Gennep, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor onze vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.Stolk
Voorzitter
Geen
G. Schouten
Secretaris
Geen
W. Duys
Penningmeester
Geen
T. Hermens
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Picardie 38
6591JE Gennep
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0485 -51 98 75
WWW adres
http://www.omroepmaasduinen.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000