ANBI profiel

Stichting Mamageno

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Mamageno
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Mamageno
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
67841880
RSIN
-
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het (doen) bieden van hulp aan en het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een autisme spectrum - stoornis en/of een verstandelijke beperking, en voorts al hetgeen met een en — ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, - alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: (a) het werven van fondsen dan wel het anderszins aantrekken en bijeenbrengen van gelden; (b) het (financieel) ondersteunen van instellingen, projecten en initiatieven — die zich inzetten voor en gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit — van leven van mensen met een autisme spectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking, en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of — wenselijk zijn voor het bevorderen, tot stand brengen of bereiken van de doelstellingen van de stichting.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Inzameling
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd:

Contact informatie

Bezoekadres
NAARDERSTRAAT 77
1251BG LAREN
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd:

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000