ANBI profiel

Stichting Mariapark

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Mariapark
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Oirsbeek
KvK nummer
14121210
RSIN
821232861
Activiteiten
De activiteiten van de instelling bestaan uit het beschikbaar stellen van de religieuze cultuurhistorische gebouwen aan een tweetal beheerstichtingen (de stichting beheer Mariapark en de stichting Clemensdomein).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel het instandhouden van rijksmonumenten, monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 daaronder begrepen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting heeft twee complexen in eigendom, het Mariapark te Sittard en het Clemensdomein in Merkelbeek. Voor elk complex is een beheersstichting actief die belast is met het dagelijks beheer
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Grachtstraat 1
6438 HL Oirsbeek
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000