ANBI profiel

Stichting Marijke & Ton

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Marijke & Ton
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Oosterblokker
KvK nummer
60579595
RSIN
853969917
Activiteiten
Het verwerven en beheren van onroerend goed teneinde \"om niet\" onderdak te geven aan de aktiviteiten van algemeen nut beogende instellingen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft als primaire doelstelling het voorzien in onderdak voor de activiteiten van Stichting “Wij Allemaal” te Purmerend zolang deze stichting dit onderdak behoeft. De stichting heeft als secundaire doelstelling het voorzien in langdurige onderdak voor activiteten van Algemeen Nut Beogende Instellingen De stichting heeft als tertiaire doelstelling het ondersteunen in algemene zin van Algemeen Nut Beogende Instellingen die zich richten op (ex) patiënten met ernstige ziekten, hun naasten en mantelzorgers .
Wijze waarop doel behaald wordt
Het middels donaties, giften, verervingen en leningen verkrijgen van voldoende fondsen om onroerend goed aan te kopen en beheren.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hendrik Arnold Schäffers
Voorzitter
Geen
Antonius Petrus Giesbers
Secretaris
Geen
Ronad Frederik Wilhelm Mulders
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Purmerland 77 A
1451MG Purmerland
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Zieken
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000