ANBI profiel

Stichting Marion Tuinhout

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Marion Tuinhout
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
67862314
RSIN
857203381
Activiteiten
De Stichting oriënteert zich vooralsnog op de in de periode 2017 – 2020 te ondersteunen goede doelen. Bij het bepalen van de voor ondersteuning in aanmerking komende goede doelen, baseert de Stichting zich op vastgestelde criteria voor donaties op basis
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van het welzijn van mens en dier, onder andere door het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met voormelde doelgroepen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting verkrijgt haar financiële middelen in de eerste plaats uit schenkingen, erfstellingen en legaten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M. Tuinhout
Bestuurslid
Geen
W.J. Breevaart
Voorzitter
Geen
J.P. van Dam
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Burg. Le Fèvre de Montignylaan 46
3055 LG Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-marion-tuinhout/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000