ANBI profiel

Stichting Merkredie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Merkredie
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Eindhoven
KvK nummer
17141897
RSIN
810529580
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verlenen van financiële steun aan personen of ten behoeve van organisaties die op het gebied van jeugdhulpverlening en/of cultuur werkzaam zijn, teneinde daardoor het maatschappelijk welzijn van jeugdige personen te bevorderen en activiteiten met betrekking tot cultuur te steunen, alsmede het verlenen van (periodieke) financiële steun ten behoeve van de ondersteuning van het levensonderhoud van kinderen en de bekostiging van grotere/bijzondere uitgaven gericht op de kwaliteitsvergroting van het huidige maatschappelijk leven, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.P.J. Kremers
Voorzitter
Geen
A.W. Klokgieters
Penningmeester
Geen
F.K. van Dorst
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Anna van Egmondstraat 12
5611 JE Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-