ANBI profiel

Stichting Modern Hippiez - Move The World Forward

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Modern Hippiez - Move The World Forward
Ook genoemd (handelsnaam)
Modern Hippiez
Zoeknaam
Modern Hippiez
Statutaire zetel
Helmond
KvK nummer
86495380
RSIN
863986237
Activiteiten
Stichting Modern Hippiez – Move the World Forward, ontplooit haar activiteiten aan de hand van de 5 pijlers: Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur, Mensen & Dieren, Gezondheid, Fit & Welzijn Mensenrechten De activiteiten bestaan o.a. uit (awareness) campa
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Modern Hippiez – Move the World Forward stelt zich ten doel, mensen die de wereld mooier en eerlijker willen maken, samen te brengen en te verbinden via een open platform. Op dit platform kan iedereen meehelpen bestaande projecten te realiseren, maar ook zelf ideeën aandragen en ontplooien die bijdragen aan een betere, vrolijkere en vrijere maar ook eerlijkere, gelijkere verdeling (van goederen) op deze wereld voor iedereen. Modern Hippiez wil daarbij expliciet een tegenwicht bieden aan radicalisering en polarisatie die de wereld op dit moment steeds meer lijkt te verdelen. (In zijn greep lijkt te houden?). De ziel / cultuur van de stichting is blijmoedig en biedt ruimte aan positieve ideeën. Wij geloven dat je met positieve initiatieven meer draagvlak en dus effectiviteit behaald dan met forcerend activisme. Om dit doel te faciliteren, werkt onze stichting continu meerdere ideeën en projecten uit. We organiseren activiteiten waarbij iedereen mag aansluiten en meehelpen om zo hulp te bieden in de wereld waar nodig; United by Diversity. We bouwen ook een online platform met magazine met daarop ruimte voor actuele content (artikelen, pod en vodcasts) en waar we communiceren over lopende en op handen zijnde projecten. Hier is ook informatie terug te vinden omtrent fondsenwerving en invulling per project (aan de hand van de vijf pijlers). Modern Hippiez ontplooit haar projecten en activiteiten aan de hand van 5 pijlers: - Natuur & Milieu: Het ontplooien van initiatieven die groen, solide en duurzaam zijn. - Kunst & Cultuur: Modern Hippiez ziet kunst en cultuur als een belangrijk stimulerend onderdeel van onze samenleving, om vrijheid van geest en leven te bevorderen. - Mens & dier: Het promoten en ontplooien van activiteiten die de relatie tussen mens en dier verbeteren. - Gezondheid, Fit & Welzijn: Wij promoten een gezonde levensstijl. Een gezonde geest & lichaam is in staat uitdagingen en nieuwe ervaringen aan te gaan. - Mensenrechten: We verenigen ons in het opkomen tegen mensenrechtenschendingen en streven naar gerechtigheid.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W.M.J. Vogels
Voorzitter
Geen
C.H.M. Kok
Penningmeester
Geen
M.W.T. Bouwmans
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kortenaertsraat 56
5703cc Helmond
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0031619744405
WWW adres
https://modernhippiez.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000