ANBI profiel

Stichting \"Molen de Valk\"

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting \"Molen de Valk\"
Ook genoemd (handelsnaam)
Molen de Valk
Zoeknaam
Molen de Valk
Statutaire zetel
Montfoort
KvK nummer
30187388
RSIN
-
Activiteiten
a. Activiteiten te ontwikkelen die tot doel hebben de (eigenaar van de) molen en molenaars daar waar mogelijk te ondersteunen in materieel en financieel opzicht zodat de waarde van de molen “de Valk” en bijgebouwen volledig tot zijn recht zullen komen; b.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: de bijzondere betekenis van de Montfoortse molen “de Valk” als beeldbepalend cultuur¬historisch monument voor Montfoort te versterken en te behouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
zie activiteiten
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hans van Domselaar
Voorzitter
Geen
Paul Driehuis
Secretaris
Geen
Willem Lukassen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Molenstraat 27
3417 HR Montfoort
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000