ANBI profiel

Stichting Molen de Vlieger

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Molen de Vlieger
Ook genoemd (handelsnaam)
Molen de Vlieger
Zoeknaam
Molen de Vlieger
Statutaire zetel
Leidschendam-Voorburg
KvK nummer
63094363
RSIN
855089349
Activiteiten
Het beheer van de uit 1621 stammende, aan de gemeente Leidschendam-Voorburg toebehorende achtkantige, bovenkruiende poldermolen. SBI-code: 9103-Monumentenzorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel de molen blijvend in bedrijfsklare staat voor de gemeenschap te behouden en deze overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestemming periodiek het oppervlaktewater in het polderlandschap Essensteyn te doen bemalen. Het publiek de werking van een wind-poldermolen te demonstreren en de waterbeheersing van het Hollands landschap aanschouwelijk te maken. Het publiek te informeren over het leven in en het werken met een poldermolen door de eeuwen heen. Museaal educatieve activiteiten in en rond de molen te ontwikkelen door middel van een permanente tentoonstelling over het thema waterbeheersing en het functioneren van molens in het algemeen. De toeristische waarde van de molen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg te ondersteunen en uit te dragen. Voorlichting te geven over de betekenis van het droogmaken en drooghouden van de onder de zeespiegel gelegen gebieden in de Lage Landen, teneinde deze dienstbaar te maken voor bewoning en bewerking.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: in samenwerking met de molenaar die de feitelijke kennis heeft, zorg te dragen voor het bedrijfsklaar houden van de molen; voor de ontwikkeling van de museale educatieve functie een vrijwilliger museum-beheerder aan te stellen en ter uitvoering van de museale educatieve functie zo veel als nodig is vrijwilligers aan te trekken die, in samenwerking met de molenaar en de vrijwilliger museumbeheerder, de functie uitvoeren; de molen toegankelijk te houden voor het publiek, waarbij voor het bezoeken van de molen een toegangsprijs wordt geheven die ten goede komt aan de stichting die de gelden zal gebruiken ten behoeve van de uitoefening van haar taken. Voorts door het verwerven van de nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud door middel van donaties, subsidies en sponsorgelden.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Kraal, Ernestina Johanna Louise
Secretaris
Geen
Zonderop, Gerardus Cornelis Johannes
Voorzitter
Geen
Hobijn, René
Penningmeester
Geen
Jongenburger, Cornelis Pieter
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Essepad 3
2272 JS Leidschendam-Voorburg
Postadres
Rozentuin 61
2272 XB Voorburg
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
‭0642834251
WWW adres
https://www.molendevlieger.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000