ANBI profiel

Stichting mr. J.W. Racerprijs

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting mr. J.W. Racerprijs
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Racerprijs
Statutaire zetel
Oldenzaal
KvK nummer
86597477
RSIN
864018277
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De Stichting heeft ten doel het onderhouden en uitdragen van het gedachtengoed van mr. Jan Willem Racer (1735-1816), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het uitreiken van een prijs ter ere van mr. Jan Willem Racer; - het onder de aandacht brengen van het gedachtengoed van mr. Jan Willem Racer.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het bestuur zoekt naar fondsen en subsidiënten die een financiële bijdrage willen leveren aan de stichting om de doelstellingen te verwezenlijken.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Onderzoek

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Th.J. Schouten
Voorzitter
Geen
M.J.H.R. Bloemen
Penningmeester
Geen
J.G.M. Mistrate Haarhuis
Bestuurslid
Geen
A.J.M. Semmekrot
Bestuurslid
Geen
J. Weierink
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Marktstraat 15
7571 ED Oldenzaal
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.societeit-oldenzaal.nl/mr--j-w--racer-prijs/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000