ANBI profiel

Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Mr. Roelse Fonds v/h Revakopa
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting mr. Roelsefonds
Zoeknaam
Roelsefonds
Statutaire zetel
Hilversum
KvK nummer
41192145
RSIN
805078812
Activiteiten
Het mr. Roelsefonds is een regionaal vermogensfonds dat zich richt op zorginstellingen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Het fonds ondersteunt projecten en initiatieven in de zorg, die innovatief zijn of het welzijn van cliënten van AWBZ-instellingen bevor
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het mr. Roelsefonds heeft als doelstelling zijn vermogen te laten renderen en de netto opbrengst daarvan aan te wenden ter ondersteuning van activiteiten van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek. Daarbij is een preferente positie vastgelegd voor de Stichting HilverZorg.
Wijze waarop doel behaald wordt
De toewijzing van projecten voor ondersteuning gebeurt op basis van het beleidsreglement. Als vermogensfonds is het beleid erop gericht om een beheerst gemiddeld rendement per jaar te realiseren. De doelstelling is om een 10-jaars bancaire rente te realiseren op het niet onroerend goed deel van het vermogen, waarbij het vermogen waardevast in stand wordt gehouden. Bij het onroerend goed gaat het om het feitelijk gerealiseerde rendement. Per jaar wordt op basis van een begroting een bedrag vastgesteld dat aan ondersteuning van projecten wordt toegekend. Dit bedrag omvat het geraamde rendement minus de te maken kosten. Het fonds wenst in zijn werkwijze zo transparant mogelijk te werken en volgt waar van toepassing zoveel mogelijk de eisen van “Corporate Governance” voor de fondsensector.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.roelsefonds.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Hofzicht 48
2181 AH Hillegom
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.roelsefonds.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.roelsefonds.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-