ANBI profiel

Stichting Muco & Friends

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Muco & Friends
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Muco & Friends
Zoeknaam
Muco & Friends
Statutaire zetel
-
KvK nummer
58592997
RSIN
853104219
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doel ANBI: De stichting heeft ten doel: Het (doen) inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis en het organiseren van publieksacties om Cystic Fibrosis onder de aandacht van het grote publiek te brengen, al dan niet in samenwerking met de stichting NEDERLANDSE CYSTIC FIBROSIS STICHTING, statutair gevestigd te Baarn. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41188408, alsmede alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door verkoop van een mascotte (een knuffelaap) en eventueel, andere kindvriendelijke producten, alsmede het bekostigen van publieksacties en alle andere wettelijke middelen
Wijze waarop doel behaald wordt
Bespreking van de gang van zaken gedurende het jaar De werkzaamheden zijn gericht op het volgende: - In en verkoop van de officiële mascotte “Muco” - Het werven van sponsors - Inkoop van goederen zoals speelgoed en promotieartikelen, om deze te verkopen op markten, braderieën en evenementen. - Collecteren op evenementen. - Voorlichting geven met betrekking op Cystic Fibrosis op bijvoorbeeld scholen, evenementen enz. - Het “verkoop” netwerk trachten te vergroten. Om onze doelstellingen te realiseren, benaderen we scholen, instellingen en sportscholen om te kijken of het mogelijk is een actie te doen voor Stichting Muco & Friends. Onze doelstelling zal de komende jaren gericht zijn op het hierboven beschreven, en het consolideren van onze acties en evenementen.
Subcategorie I
Onderzoek
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dennis Zuiderwijk
Voorzitter
Geen
Cobi Zuiderwijk
Penningmeester
Geen
Eli de Vries
Secretaris
Geen
Kirsten Sahassanondha
Bestuurslid
Geen
Cootje van Strij de Reg
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tijberg 60
2716 LK Zoetermeer
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-48152196
WWW adres
https://www.mucofriends.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000