ANBI profiel

Stichting Museum Arnhem

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Museum Arnhem
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Arnhem
KvK nummer
53141431
RSIN
850764993
Activiteiten
Museum Arnhem is het museum van Arnhem en omstreken voor hedendaagse en moderne kunst. Op onze unieke locatie waar natuur- en cultuurbeleving samenkomen, willen wij inzicht én uitzicht bieden. Wij doen dat met een gevarieerd en gedurfd programma.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Museum Arnhem: vergroot zijn rol en betekenis voor Arnhem en de Arnhemmers; vergroot de publieksaantallen en verbreedt het publieksbereik; staat in de top van Nederlandse moderne kunstmusea; vergroot het aandeel eigen inkomsten; versterkt de eigen organisatie zodat medewerkers van Museum Arnhem naar buiten toe zijn gericht en goed samenwerken met andere partijen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met mensen, de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse kunst en vormgeving verbindt.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
S.M. Bak
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Broekstraat 32
6828 PZ Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31(0)26 30 31
WWW adres
https://www.museumarnhem.nl/
Incassant id
nvt
Kenmerk incasso
nvt

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000