ANBI profiel

Stichting Musole

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Musole
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Musole
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
30190493
RSIN
816125119
Activiteiten
Directe ondersteuning van prive initiatieven in ontwikkelingslanden die het welzijn van minderbedeelde groepen bevorderen. Typische projecten betreffen: - het bevorderen van vrouwen inkomens bevorderende activiteiten (kippenfokken, borduren, weven) , - d
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden in het bijzonder in Zuidelijk Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting maakt mogelijk de uitvoering van kleine projecten geïnitieerd door personen die direct betrokken zijn bij de problematiek in de betreffende landen. Degenen die een project aanbrengen dienen tevens alle middelen voor de uitvoering bijeen te brengen. Stichting Musole werft geen open giften, maar neemt uitsluitend giften aan die gericht zijn bestemd voor de aangedragen projecten. Alleen directe kosten worden doorberekend.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Piet-Jan Zijlstra
Voorzitter
Geen
Monica Commandeur
Vice-voorzitter
Geen
Gerdina Kleine Schaars
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Veluviaweg 34
6706AK Wageningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.musole.nl
Incassant id
G.M.J. Kleine Schaars

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000