ANBI profiel

Stichting Musole

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Musole
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Musole
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
30190493
RSIN
816125119
Activiteiten
Vanaf 2023: opstart ondersteuning nieuwe projecten. De ondersteuning aan: \"Schoolkantine Fiadanana\" in Madagaskar, \"Inkomstenverwerving oudere\" in Zambia en \"Vrij van oogpijn verder\" in Zambia, worden geleidelijk afgerond.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in zuidelijk Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Ons concept biedt een kader voor het verwezenlijken van eigen initiatief: Stichting Musole biedt een structuur (met ANBI-status) voor het uitvoeren van kleine hulpprojecten in ontwikkelingslanden, met name in (zuidelijk) Afrika. Projecthouders organiseren de fondsenwerving voor het project en de uitvoering van de activiteiten ter plaatse. De stichting schenkt rechtstreeks aan de ontvangers ter plaatse. Deze worden de projecteigenaren. Via de projecthouders leggen zij jaarlijks verantwoording af aan het bestuur. Zie voorts onze website www.musole.nl
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Piet-Jan Zijlstra
Voorzitter
Geen
Monica Commandeur
Vice-voorzitter
Geen
Ine Kleine Schaars
Bestuurslid
Geen
vacature
Bestuurslid
Geen
vacature
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Spieghelstraat 40
3521 XP Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0302935307
WWW adres
http://www.musole.nl
Incassant id
M.A.M. Commandeur

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000