ANBI profiel

Stichting Musole

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Musole
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Musole
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
30190493
RSIN
816125119
Activiteiten
In 2023 ondersteuning aan: \"Schoolkantine Fiadanana\" in Madagaskar, \"Inkomstenverwerving oudere\" in Zambia en \"Vrij van oogpijn verder\" in Zambia. In 2024 volgen nieuwe projecten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in zuidelijk Afrika, die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling of verbetering van de samenhang in sociale en fysieke (ecologische en technische) aspecten van hun leefomgeving, alles in zo ruim mogelijke zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Musole biedt een structuur voor het uitvoeren van eigen, kleine hulpprojecten in ontwikkelingslanden, met name in (zuidelijk) Afrika. Als initiatiefnemer en aandrager van uw project, organiseert u de fondsenwerving ervoor en de contactlijn naar de uitvoerders van de activiteiten ter plaatse. Als stichting schenken wij rechtstreeks aan die uitvoerders. Zij zijn de projecteigenaren. Via u als initiatiefnemers leggen zij jaarlijks verantwoording af aan ons, als bestuur, over de besteding. Zie voorts onze website www.musole.nl
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Monica Commandeur
Voorzitter
Geen
Paul Hassing
Vice-voorzitter
Geen
Bram Wouters
Secretaris
Geen
Rolf Posthouwer
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Spieghelstraat 40
3521 XP Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0302935307
WWW adres
http://www.musole.nl
Incassant id
M.A.M. Commandeur

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000