ANBI profiel

Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Muziek- en Dansschool Heiloo
Statutaire zetel
Gemeente Heiloo
KvK nummer
41238929
RSIN
002833098
Activiteiten
SBI-code: 85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd: De stichting heeft ten doel: >het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen; >het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: >het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel; >het verzorgen van professionele muziek-en danseducatie; >het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd; >het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor (basis)scholen; >het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening; >voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.muziekendansschoolheiloo.nl/organisatie/

Contact informatie

Bezoekadres
Hel Veld 1
1852GG Heiloo
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.muziekendansschoolheiloo.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.muziekendansschoolheiloo.nl/organisatie/

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-