ANBI profiel

Stichting Natura Africae

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Natura Africae
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Roermond
KvK nummer
68883102
RSIN
857632061
Activiteiten
Stichting Natura Africae richt zich op het mede-financieren van projecten van bestaande organisaties met een soortgelijke doelstelling.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het steunen van Nationale Parken en andere beschermde natuurgebieden in Afrika, en voorts al hetgeen dat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Natura Africae is een samenwerking aangegaan met Stichting African Parks Foundation, een algemeen nut beogende instelling (RSIN nummer 8148.98.671). African Parks is haar portefeuille van parken aan het uitbreiden en ziet een toenemende financieringsbehoefte in de toekomst. Stichting Natura Africae wil hieraan graag haar bijdrage leveren. Voor het beleid en de werkzaamheden van African Parks verwijzen wij graag naar haar website: www.african-parks.org.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hooft Graafland, Jonkheer Duco Reinout
Voorzitter
Geen
Schreurs-Wildenberg, Margaretha Maria Theodora
Secretaris
Geen
Verhagen, Marcus Antonius
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Koningslaan 56
1075 AE Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-natura-africae/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000