ANBI profiel

Stichting Nature Sauvage

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nature Sauvage
Ook genoemd (handelsnaam)
Nature Sauvage
Statutaire zetel
Heusden
KvK nummer
73223395
RSIN
859407834
Activiteiten
91042 94996 Activiteiten (SBI) - Natuurbehoud - Overige ideële organisaties Beschrijving Het beschermen van natuurgebieden, het bevorderen van natuurbehoud en dierenwelzijn, alsmede het ondersteunen van organisaties die zich met bovengenoemde doelen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: a. het beschermen van natuurgebieden, het bevorderen van natuurbehoud, biodiversiteit en dierenwelzijn alsmede het ondersteunen van organisaties die zich met eerder genoemde doelen bezig houden; het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en c. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----------------
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door - het aankopen van natuurgebieden in Frankrijk en omringende landen; - het (laten) beheren van deze natuurgebieden op een wijze die in - overeenstemming is met de doelomschrijving; -------------------------- - het bestrijden en voorkomen van de (plezier)jacht op deze natuurgebieden;- - het (financieel) ondersteunen van organisaties die hetzelfde doel nastreven- 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
E.J. Wevers
Voorzitter
Geen
C.A.G.M. Vester
Secretaris
Geen
H. Sanders
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hoekseakker, 1
5511KW Knegsel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000