ANBI profiel

stichting natuurbehoud roofvogels en uilen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting natuurbehoud roofvogels en uilen
Ook genoemd (handelsnaam)
stichting natuurbehoud roofvogels en uilen
Zoeknaam
stichting natuurbehoud roofvogels en uilen
Statutaire zetel
Fijnaart
KvK nummer
82541760
RSIN
862511859
Activiteiten
Het (doen) behouden en beschermen van (verschillende soorten) roofvogels en uilen in het wild, alles in de ruimste zin van het woord.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- nestkasten voor roofvogels en uilen te plaatsen, te onderhouden en deze te monitoren. - actief mee te werken aan broedprogramma’s voor bedreigde roofvogels en uilen. - gewonde roofvogels en uilen op te vangen en te rehabiliteren.
Wijze waarop doel behaald wordt
- Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten - Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen - Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding - Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. *de stichting beoogt niet het maken van winst!
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Revalidatie

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Nicolaas Peterus Adrianus Voet
Voorzitter
Geen
Johannes Godefridus Broeren
Penningmeester
Geen
Kim Maria Gertruda Bierens
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
sterappel 26
4793 KE Fijnaart
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0613179335
WWW adres
https://www.roofvogelsenuilen.nl/natuurbehoud

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000