ANBI profiel

Stichting Natuurwerkgroep Waalre

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Natuurwerkgroep Waalre
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Waalre
KvK nummer
71875697
RSIN
-
Activiteiten
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan hoogwaardige natuurelementen in Waalre, Grote Heidegebied en Bovendommelgebied. Uitvoeren van projecten in genoemde gebieden. Het ontwikkelen van nieuwe werkmethodes en gereedschappen ten behoeve van genoemde
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het zich inzetten voor natuuronderzoek, natuurontwikkeling en natuuronderhoud in de gemeente Waalre, het Grote Heide en Bovendommelgebied. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhoudend of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het initiƫren van projecten die betrekking hebben op verbeteren van de natuurwaarden en leefomgeving in bovengenoemde gebieden. Het samenwerken met plaatselijke, regionale en provinciale overheden: en zo nodig samenwerking te zoeken in het kader van duurzaamheid met bedrijven, verenigingen en instellingen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Henk de Vrind
Voorzitter
Geen
Ben Putman
Secretaris
Geen
Wim Kremers
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Mommers 39
5581AK Waalre
Postadres
-
5581AK
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0613382793
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000