ANBI profiel

Stichting Nederlands Auschwitz Comite

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nederlands Auschwitz Comite
Ook genoemd (handelsnaam)
Nederlands Auschwitz Comite
Zoeknaam
NAC
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
41200674
RSIN
816048770
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de Stichting is: de herinnering te eren van slachtoffers van de Holocaust en de bevordering van educatieve programma’s die erop gericht zijn dat toekomstige generaties doordrongen zullen zijn van de lessen die uit de Holocaust kunnen worden getrokken, ten einde bij te dragen om toekomstige daden van genocide te voorkomen, zoals geformuleerd in de resolutie van de Verenigde Naties van één november tweeduizend vijf (A/RES/60/7); het uitdragen en bevorderen van het gelijkheidsbeginsel als beschreven in artikel 1 van de Grondwet en het tegengaan van alle vormen van discriminatie en schendingen van andere grondrechten; het ageren tegen grove schendingen van mensenrechten; het bevorderen van maatschappelijke cohesie
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Grishaver, J
Voorzitter
Geen
Koster, N
Secretaris
Geen
Overdijkink, CH
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Knoopkruid 54
1112 PV Diemen
Postadres
Postbus 74131
1070 BC Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.auschwitz.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000