ANBI profiel

Stichting New Life Christian Center Maranatha

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting New Life Christian Center Maranatha
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting New Life Christian Center Maranatha
Statutaire zetel
s\'Gravenhage
KvK nummer
27270742
RSIN
814915632
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
-het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudie, evangelisatieprojecten, workshops, seminars en jeugddiensten. Het helpen van mensen die in nood zijn zoals Jezus ons geleerd heeft en het helpen van mensen die verslaafd zijn en die bevrijd willen worden door de kracht van Jezus Christus.- Het helpen van zendelingen in het buitenland die het evangelie verkondigen.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M. Campos Borges
Voorzitter
Salaris
E. G. Martina
Secretaris
Geen
G. Rodrigues da Conceição Borges
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lau Mazirellaan 187
2525ZM Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://nl.nlccm.com/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000