ANBI profiel

Stichting Nieuw Theaterwerk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nieuw Theaterwerk
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Wassenaar
KvK nummer
68997973
RSIN
857682325
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan o.a. uit: 1) Het steunen van auteurs/componisten in het (door)ontwikkelen van nieuw theatermateriaal tot een eerste produceerbare vorm; 2) Het produceren van voorstellingen van nieuw theatermateriaal in pilotvorm
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting Nieuw Theaterwerk heeft ten doel: a. het bevorderen van talentontwikkeling in de podiumkunsten; b. het ontwikkelen en realiseren van nieuw materiaal voor theatergezelschappen met maatschappelijk relevante onderwerpen; c. het verbinden van (culturele) organisaties en doelgroepen in Nederland, zoals theaterprofessionals, -studenten, -amateurs en –liefhebbers; en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.
Wijze waarop doel behaald wordt
De nadruk ligt op het ontwikkelen en uitvoeren van theaterproducties in eigen beheer die door een combinatie van amateurs, studenten en professionals worden uitgevoerd. Stichting Nieuw Theaterwerk zal hiervoor samenwerken met opleidingsinstituten, (amateur) theater gezelschappen, vrijwilligers en professionals in de theaterbranche als ook in ondersteunende branches (bijvoorbeeld marketing & communicatie).
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marcus Lambertus Neijenhuizen
Voorzitter
Geen
Eric Matthé Dortland
Penningmeester
Geen
Duco van den Bergh
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Santhorstlaan 46
2242 BH Wassenaar
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0703251210
WWW adres
http://www.nieuwtheaterwerk.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000