ANBI profiel

Stichting Nieuwe Tuinen 25

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nieuwe Tuinen 25
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
De Lier
KvK nummer
67804667
RSIN
857180034
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit de verstrekking van giften aan goede doelen organisaties. De fondsen hiervoor komen uit donaties van de familie Jan Prins. Alle ontvangen donaties worden in het jaar van ontvangst aan de goede doelen organisatie
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het verstrekken van giften aan en het financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen en de acties die door of ten behoeve van dergelijke instellingen worden gevoerd, zomede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Wijze waarop doel behaald wordt
De fondsen verkrijgt Stichting Nieuwe Tuinen 25 van de familie Jan Prins.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jan Prins
Voorzitter
Geen
Nicolaas van Woerden
Penningmeester
Geen
Pieternella Johanna Prins
Bestuurslid
Geen
Johannes Wallast
Bestuurslid
Geen
Johannes Jacobus Kagchelland
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Nieuwe Tuinen 25
2678AH De Lier
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000