ANBI profiel

Stichting Nijmegen Orgelstad

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nijmegen Orgelstad
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Nijmegen Orgelstad
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
65367529
RSIN
856083215
Activiteiten
Gezien haar doelstelling staat de aandacht voor nieuwe doelgroepen hoog op de agenda. De stichting Nijmegen Orgelstad zal activiteiten ontplooien om naast het bestaande ook nieuw publiek voor de orgelcultuur te interesseren.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het bevorderen van een stimulerend orgelbeleid voor alle orgels in de gemeente Nijmegen. het laten horen van het rijk, historisch orgelbezit in de gemeente Nijmegen, zodat een breed publiek kan genieten van de klanken van veelal door publiek geld gerestaureerde orgels.
Wijze waarop doel behaald wordt
1) aandacht wordt geschonken aan verbreding van de contacten met de gemeentelijke instanties en intensivering van de bestaande contacten met de organisaties die zich met de promotie van de stad Nijmegen (zoals de VVV, het Gilde, etc.) en van de Stevenskerk bezighouden. 2) Er wordt samengewerkt met instanties die cultuur in het onderwijsprogramma promoten en er wordt met lager, middelbaar en hoger onderwijs overlegd over specifieke educatieve activiteiten in de orgelcultuur 3)organisatie van gratis (ook kindvriendelijke) stadsconcerten op de zaterdagmiddagen voor minder elitair publiek door de stadsorganist 4) ondersteuning van amateurs organisten tijdens openstelling van kerken voor publiek (toeristen/bevolking Nijmegen)
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.B.W. ter Berg
Penningmeester
Geen
J. de Vries
Voorzitter
Geen
M.I.E. Hoofd Hoppe
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Groesbeekseweg 36
6524DD Nijmegen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0612791208
-
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nijmegen-orgelstad/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000