ANBI profiel

Stichting Nollestee

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nollestee
Ook genoemd (handelsnaam)
Zorgkwekerij de Nollestee
Zoeknaam
Nollestee
Statutaire zetel
Melissant
KvK nummer
73872016
RSIN
859694008
Activiteiten
Stichting Nollestee beheert twee projecten: 1. Zorgkwekerij de Nollestee aan Nolleweg 1b te Melissant: Dagbesteding voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking op kwekerij de Nollestee. 2. Zorgtuin de Nollehof aan Nolleweg 1d te Melissant: Dag
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: a. het instandhouden van de zorgactiviteiten van zorgkwekerij de Nollestee aan de Nolleweg te Melissant; b. het creëren en aanbieden van dagbesteding door arbeidsmogelijkheden en/of woonmogelijkheden die nodig, nuttig en/of aangenaam zijn voor het welbevinden en/of herstel en/of ontplooiing van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en van mensen die om reden dan ook tijdelijk of permanent hulp nodig hebben; c. het waar mogelijk bieden van hulp aan mensen die daaraan tijdelijk of permanent behoefte hebben; d. het beheren en instandhouden van het vermogen van de stichting; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of - daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het voortzetten van de zorgactiviteiten van zorgkwekerij De Nollestee- aan de Nolleweg te Melissant; b. het aangaan, uitvoeren en voortzetten van arbeidsovereenkomsten en/of andere overeenkomsten met personen, overheid en/of instellingen die hun zorg en/of diensten verlenen aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of mensen die hulp nodig hebben; c. het creëren van dagbesteding en/of arbeidsmogelijkheden en/of woonmogelijkheden; d. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen; e. het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen; f. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
1 Zorgkwekerij de Nollestee: Van maandag t/m vrijdag wordt arbeidsmatige dagbesteding gegeven op een speciaal aangelegde kwekerij met de teelt van ruim 300 soorten tuinplanten en heesters aan voornamelijk mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Er kunnen ook mensen komen met een andere indicatie voor zorg. Dagelijks zijn er 12-14 deelnemers. Het terrein is 10.000 m2 groot. Er is een schuur van 450 m2 met vele aanpassingen en 5 kassen. Dagelijks zijn er minimaal twee gediplomeerde begeleiders op zorgniveau 4. Zij worden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. 2. Zorgtuin de Nollehof: Van maandag t/m vrijdag wordt belevingsgerichte dagbesteding gegeven op een speciaal aangelegde belevingstuin. Een deel hiervan is groentetuin waar deelnemers mee kunnen helpen groenten te telen en te oogsten. Elke dag wordt een warme maaltijd bereidt door een vrijwilliger met hulp van deelnemers. er is een speciaal voor dit doel gebouw geplaatst van 18 m. x 9 m. Dagelijks zijn er minimaal twee gediplomeerde begeleiders op zorgniveau 4. Zij worden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
8
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
M.D. Striuijk
Bestuurslid
Geen
Hannie (J.K.) Grinwis-Kastelein
Algemeen directeur
Salaris
C.W. Buscop
Lid raad van toezicht
Geen
T.C.Both-Verhoeven
Secretaris
Geen
M.W. Struik
Voorzitter
Geen
W. Zoeteweij
Lid raad van toezicht
Geen
B. Scholten
Lid raad van toezicht
Geen
W.M. Kardux
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Nolleweg 1 b
3248LE Melissant
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0187603953
WWW adres
https://www.nollestee.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000