ANBI profiel

Stichting Not For Sale

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Not For Sale
Ook genoemd (handelsnaam)
Not for Sale
Zoeknaam
Mensenhandel
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
73382744
RSIN
859500998
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het wereldwijd opzetten en begeleiding van projecten, waaronder onderwijs, voor personen en instellingen in de strijd tegen slavernij en schending van mensenrechten. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle act
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Not For Sale geeft slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op de toekomst. Dit doet Not For Sale door projecten te financieren waar slachtoffers van mensenhandel worden geholpen met de re-integratie in de samenleving.
Wijze waarop doel behaald wordt
Primaire werkzaamheden • Het werven van fondsen voor het financieren van projecten om slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen. • Het begeleiden van projecten in de strijd tegen mensenhandel. Werving van gelden • Via subsidies en andere bijdragen • Schenkingen, erfstellingen en legaten • Door overige fondsenwervende acties zoals lezingen/activatie acties • Fondsenwerving
Subcategorie I
Mensenrechten
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Pasche, Kim Lee
Bestuurslid
Geen
te Voortwis, Willem Frederik
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
koninginneweg 218 H
1075 EL Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0642201008
WWW adres
http://wearenotforsale.nl
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000