ANBI profiel

Stichting Nouch

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Nouch
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Hilversum
KvK nummer
61812595
RSIN
854499349
Activiteiten
Het leveren van bijdragen aan het werk van organisaties die hulp verlenen aan mensen die gedwongen zijn hun huis en vaak ook hun land te ontvluchten ten gevolge van onderdrukking, vervolging, discriminatie, hongersnood, oorlogsgeweld of natuurrampen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel a. het leveren van bijdragen aan het werk van organisaties die hulp verlenen aan mensen die gedwongen zijn hun huis en vaak ook hun land te ontvluchten ten gevolge van politieke onderdrukking, vervolging, discriminatie, hongersnood, oorlogsgeweld of natuurrampen; b. het ondersteunen van goed onderbouwde projecten van organisaties waardoor vrouwen (meisjes) en kinderen nieuwe kansen krijgen voor scholing, betere gezondheidszorg (waaronder aidsbestrijding), verbetering van het gezinsinkomen, zorg voor weeskinderen; c. ondersteuning van het werk van organisaties die onderzoek financieren op het gebied van multiple sclerose, kanker, Alzheimer en/of aids en over die ziekten informatie geven; d. ondersteuning van het werk van organisaties die zich richten op de bestrijding van schendingen van mensenrechten, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles zowel in Nederland als daarbuiten. 2. De stichting dient het algemeen belang
Wijze waarop doel behaald wordt
Het geven van financiële bijdragen aan organisaties die kunnen bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de Stichting Nouch
Subcategorie I
Vluchtelingenhulp
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.E. van Hoogevest
Voorzitter
Geen
J. Marks
Penningmeester
Geen
A.M.H. Müller
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kort Galgewater 16
2312 BR Leiden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0715172310
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000