ANBI profiel

Stichting Omgaan met Pesten

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Omgaan met Pesten
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
stichting omgaan met pesten
Statutaire zetel
-
KvK nummer
24367039
RSIN
813942391
Activiteiten
Bewaken van de kwaliteit van uitvoering van de Sta Sterk training en overige producten van de stichting en het beheren van het adoptiefonds.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het bieden van mogelijkheden, direct of indirect, aan kinderen en volwassenen om problemen ontstaan door pesterijen te voorkomen, te verminderen en/of op te lossen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Een en ander gebaseerd op het gedachtegoed van Dieta Uytelinde.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het trainen van allen, die zich inzetten ten bate van kinderen en volwassenen om problemen door pesterijen te voorkomen, te verminderen en/of op te lossen alsmede het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, trainingen, schoolprojecten, studiebijeenkomsten en voorts door de uitvoering van specifieke projecten. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Lianne Laumen
Secretaris
Onkostenvergoeding
Theo Klungers
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
Ria Teeuwen
Penningmeester
Onkostenvergoeding
Sanne Vermaas
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
M. Valentijn
Voorzitter
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
-
Barendrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.omgaanmetpesten.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000